Home > Access

Access

Headquarters of World Shorinji Kempo Organization(WSKO)

3-1 Hondori, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, Kagawa 764-8511
TEL:(+81)(0)877-32-2577